Mina frågor

I min vision ser jag en kommun som växer - som lockar till sig nya företag, investeringar och människor som vill leva i vår stad. Utifrån det har jag har formulerat tre F som jag vill verka utifrån.

Friare
Alla ska känna sig trygga. Vi måste bli bättre på att planera gång-, cykelbanor och belysning i och kring våra grönområden.
Till och från våra ytterområden måste vi ha en fungerande kollektivtrafik. Bussar måste gå – inte bara i rusningstrafik.

Flexiblare
Barnomsorgen ska präglas av små grupper. Detta så att det snabbt kan upptäckas om något barn behöver extra stöd i något. Även tiden måste bli bättre, nattis – helgis ska erbjudas till de som behöver det och likaså att se över den sk. 15-timmars regeln.
Det ska inte vara ett måste att flytta in till Karlstad bara för att man blir äldre. +65-hus och äldreboenden måste finnas i våra yttertätorter så att människor kan bo kvar. Givetvis ska äkta makar/sambos kunna bo och leva tillsammans även under den sista tiden.

Friskare
Maten är central – den måste vara näringsrik och ha en hög variationsgrad. Råvarorna ska vara närproducerade, helst ekologiska.
Vi måste slå vakt om våra lokala odlare och köttproducenter. För att öka kvaliteten vill jag se små produktionsenheter nära där maten ska ätas.
Motion är viktigt för gammal som ung. För att skapa en bra vana vill jag få in fler idrottstimmar i förskola/skola.